Головна

 Школа-конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2021) 4 - 8 жовтня 2021 р., м. Ужгород, Україна

Школа-конференція проводиться за ініціативи Національної академії наук України з метою інформування молодих науковців щодо останніх досягнень в галузі синтезу, вивчення та застосування нових матеріалів, нанорозмірних систем і наноматеріалів, а також дозволить отримати досвід представлення результатів власних досліджень, обмінятися інформацією та обговорити нові результати, що стосуються найбільш важливих фундаментальних, прикладних і технологічних аспектів сучасного матеріалознавства.

Школа-конференція проводиться за фінансової підтримки НАН України. До участі в роботі школи-конференції (без організаційного внеску) запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти. Публікаційний внесок складає 100 грн.

Різноманітна культурно-розважальна частина та екскурсії сприятимуть особистому знайомству з колегами за фахом і можливості ширших наукових дискусій.

Школа-конференція буде проводиться на базі туристичного комплексу “Водограй”, який знаходиться в смт. Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області.

 

КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАКІНЧИЛАСЬ.

ДЯКУЄМО ВСІМ УЧАСНИКА ЗА УЧАСТЬ.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

School-conference of young scientists « Modern material science: physics, chemistry, technology» (MMSPCT-2021), 4 - 8 October 2021, Uzhgorod, Ukraine

The school-conference of young scientists " Modern material science: physics, chemistry, technology" Uzhgorod, Ukraine) (MMS’ 2021) is held on the initial of the National Academy of Sciences of Ukraine with the aim of informing of young scientists about the latest achievements in the field of obtaining, studying and application of new materials, nanosized systems and nanomaterials. The conference will allow the exchange of information and discuss new results and will include the most important fundamental, applied and technological aspects of the problem.
The school-conference is held with the financial support of the NAS of Ukraine.

The school-conference will be held on the basis of the tourist complex "Vodogray", which is located in the village. Chinadiyevo, Mukachevo district, Zakarpattia region.