ПРОГРАМА

PROGRAM


Понеділок, жовтня 2021

 900- 1500 –   Реєстрація учасників Школи-конференції молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2021)

1300- 1400 – Обід

 1500- 1530Відкриття Школи-конференції молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2021)

 Запрошені лекції

Головуючий: Рубіш В.М.

1530- 1630«Нанорозмірні системи: дослідження і розробки в національній академії наук україни
член-кореспондент НАНУ УваровВ.М.
Наумовець А.Г., Уваров В.М., Мальчевський І.А., Беспалов С.А.

1630- 1650 – Перерва на каву

1650- 1750«Мультифероїки фосфорвмісних халькогенідів металів для надщільних та надшвидких систем обробки інформації»
академік НАНУ Височанський Ю.М.
Височанський Ю.М., K. Глухов, В. Гриць, А. Когутич, М. Кундря, В. Любачко, М. Медулич, Ю. Шипош, Р. Євич

1750- 1850« Наноструктура в ієрархії неоднорідностей аморфних речовин »
проф.Іваницький В.П.

 1900- 2000 – Вечеря

 1500- 1900 –Стендові доповіді 


 

Вівторок, жовтня 2021

 800- 900 –        Сніданок

Запрошені лекції

Головуючий: Уваров В.М.

900- 1000 –     «Features of thin film materials for thermoelectricity on the case of PbCdTe ternary system » online
prof.  L. Nykyruy
L. Nykyruy, B. Naydych, O. Chernikova, R. Yavorsky, T. Tsymbalyuk, Y. Yavorsky

1000- 1100 –   «Colloids of noble metals: synthesis, characterization, application»,
Dr. sc. (Chem.), Senior ResearcherI. Mukha
Mukha I., Vityuk N., Eremenko A., Khodko A., Kachalova N., Lyberopoulou A., Katifelis H., Gazouli M., Ohulchanskyy T., Chepurna O., Chmyrov A.,
Ntziachristos V., Ludmyla S., Yanish Y., Zaletok S., Malysheva M., Pivovarenko V.,
Rusinchuk N., Lozovski V.

1100 – 1120 – Перерва на каву

1120 – 1140«Ієрархічні цеоліти як перспективні каталізатори процесу одержання карбонатів за реакцією конденсації епоксидів з діоксидом вуглецю»
М.М. Курмач, К.М. Конишева, П.С. Яремов, О.В. Швець, Н.Д. Щербань

1140 - 1200 –  « Influence of Cold Plastic Deformation on α-Fe Recrystallization »
V. Kaverynskyi, D. Verbylo, G. Bagluk

1200- 1220 –   «Теплові властивості склоподібних матеріалів»
Кривчіков О.

1220 - 1240 –  «Antibacterial activity of doped ZnO nanostructures against Escherichia coli» online
Ievtushenko A.,  Garmasheva I., Karpyna V., Myroniuk D., Myroniuk L., Kasumov A., Bykov O., Olifan O., Kolomys O., Strelchuk V., Petrosuan L.

1300 - 1400 –  Обід

 Головуючий: Беспалов С.А.

Запрошена лекція

1400 – 1500«Methodsforcreatingnanoscaleelementsbyopticalradiation», online
член-кореспондент НАНУ KryuchynA.A.
KryuchynA.A., Petrov V.V., Rubish V.M., Melnik O.G.,Kostyukevych S.O.

Уснідоповіді

1500 – 1520« Дослідження пасток ультразвуковими вібраціями в гетероструктурах GaN/AlGaN »
Калюжний В.В., Любченко О.І., Тимочко М.Д., Оліх Я.М., Кладько В.П., Бєляєв О.Є.

1520 – 1540« Механічні властивості нелінійно-оптичних монокристалів GaSe:Cr»
О.К. Капустник, І.С. Терзін, Д.С. Софронов, Н.О. Коваленко , І.М. Притула, Н.Г. Дубіна

 1540 – 1600« Нанозондова діагностика просторового розподілу електронних властивостей секторів росту монокристалів HPHT-алмазу типу ІІb » online

С.В Малюта, П.М. Литвин, Ю.Ю. Стубров, А.С. Ніколенко,
В.В. Стрельчук, Т.В. Коваленко, С.О. Івахненко

1600 - 1620 –  Перерва на каву

 Головуючий: Барабаш М.Ю.

1620 – 1640 – « Наноструктурованi бiоматерiали на основi йодиду хiтозану з бiологiчно активними барвниками » online
Трофименко Я.В., Калінкевич О.В., Голубнича В.М., Скляр А.М., Калінкевич О.М., Данильченко С.М.

1640 – 1700 – .«Вплив точкових дефектів на фізичні властивості халькогенідних напівпровідників»online
Яцинюк Т., Мельничук К., Галян В.

1700 – 1720«PbSnTe-BasedThin-FilmStructuresforThermoelectric Applications »online
Naidych B., Parashchuk T., Yavorsky Y., Yavorsky R., KostyukO.

1720 – 1740«How the size, stabilizer and concentration of Ag nanoparticles influence on their antiviral and antimicrobial properties?»
N. Rusinchuk, V. Lozovski, V. Lysenko, Iu. Mukha, N. Vityuk, L. Bilyavska, K. Naumenko, S. Zahorodnia

1740 – 1800 – O « Встановлення відмінностей характеристик зразків, отриманих за технологією інжекційного лиття порошків »
Т.О. Соловйова, С.В. Завадюк, О.О.Штофель, І.Ю. Троснікова, П.І.Лобода, О.П. Карасевська

 1900- 2000 –   Вечеря

 900- 1900 –     Стендовідоповіді 


 

Середа, жовтня 2021

 800- 900 –        Сніданок

Запрошена лекція

Головуючий:Рубіш В.М.

900- 1000 –     «Модельні розрахунки дисперсії фононів в концепції над просторової симетрії»,
проф.Небола І.І.
І.І.Небола, А.Ф.Катаниця. І.М.Шкирта, Ю.О. Пал, І.І. Очкай

1000- 1100 –   «Модифікування та потенційні застосування нелінійно-оптичних кристалів типу Sn2P2S6 ,
проф.Грабар О.
О. Грабар, M. Цигика, A. Kогутич, K. Глухов, С. Гасинець

1100 - 1120 –  Перерва на каву

 Уснідоповіді

Головуючий: Барабаш М.Ю.

1120 - 1140 –  «The rise of 2D Indium Selenide: a novel van der Waals material for electronics and optoelectronics» online
Zakhar R. Kudrynskyi, Zakhar D. Kovalyuk, Amalia Patanè

1140 - 1200 –  « Вплив ізовалентного заміщення на механічні властивості суперіонних кристалів (Cu1-xAgx)7SiS5I та керамік на їх основі »
Скубенич К.В., Коровська Д.М., Беспалов В.В., Біланич В.С.

1200 - 1220 –  « Тепловий стан комірки високого тиску при кристалізації GaN »online
Людвіченко О.П., Гордєєв С. О., Лєщук О. О., Петруша І. А.

1220 – 1240 – « Побудова діаграм Пурбе для системи Fe-Cr-Al » online
Поліщук А.Ю., Кульментьєв О.І.

1300 - 1400 –  Обід

 Усні доповіді

Головуючий: БеспаловС.A.

1400- 1420 –   «Раманівські дослідження модифікованих парами ртуті полікристалічних плівок телуру»
Грещук О.М., Юхимчук В.О., Ясінко Т.І., Пісак Р.П., Рубіш В.М., Беспалов С.А., Уваров В.М., Миськів П.М., Юркін І.М.,

1420- 1440 –   «Вплив температури на процеси формування ПРГ в аморфних плівках селену в умовах поляризаційного запису»
Трунов М.Л., Кириленко В.К., Федорців В.В., Заяць Т.М., Дуркот М.О., Тарнай А.А.

1440- 1500 –   «Rapid formation methods of arrays of randomly distributed Au and Ag nanoparticles, their morphologies and optical characteristics»
Rubish V.M., Kyrylenko V.K., Durkot M.O., Makar L.I., Tarnaj A.A.,
Trunov M.L., Yasinko T.I.,  MatyashovA.I., Yurkin I.M.

1500- 1800 –   Екскурсія

1900- 2000 –   Вечеря

900- 1900 –     Стендовідоповіді


Четвер, жовтня 2021

 800 - 900 –       Сніданок

Запрошені лекції

Головуючий: Рубіш В.М.

900 - 1000 –     « Частоти невидимості для шаруватих 0D-  і 1D-структур»,
к. ф.-м. н. А.В. Коротун

1000 - 1100 –  The latest technology of synthesis of materials with special properties »,
prof. Zhiguts Yu.Yu.

 1100– 1120 –  Перерва на каву

 Усні доповіді

Головуючий: Жигуц Ю.Ю.

1120 – 1140«Методика розрахунку складу екзотермічних шихт »
Жигуц Ю.Ю., Павлюк М.М

1140 - 1200 –  .«Високовольфрамові карбідосталі синтезовані свс і металотермією»online
Жигуц Ю.Ю., Легета Я.П., Бугір М.С.

1200 – 1220 «Сombined technology of synthesis materials with special properties »online
Zhiguts Yu., Lazar V., Kupec F.

1220 – 1240 « Influence of Si4+, Mg2+ additives on the structure and properties of YAG transparent ceramics »
I. Vorona, R. Yavetskiy, S. Parkhomenko, A. Doroshenko, O. Kryzhanovska, N. Safronova

 1300 - 1400 –  Обід

Уснідоповіді

Головуючий: Барабаш  М.Ю.

1400- 1420 –   «Вплив органічних модифікаторів росту на патогенез кристалів кальцію оксалату моногідрату» online
Таранець Ю.В., Притула І.М., Безкровна О.М.

1420 – 1440« Influence of asymmetric donors on molecular structure-property relationships of the compound containing 4,6-bis(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine as acceptor »online
Hryhorii Starykov, Jurate Simokaitiene, Juozas V.Grazulevicius

1440 - 1500 –  Variation of the nc composition and stoichiometry in colloidal
AgxCu1-xZnSnS4 nanocrystals
N. Mazur, V. Dzhagan, Ye. Havryliuk, O. Kapush, V. Yukhymchuk, O.Selyshchev, O. Raievska, D. R.T. Zahn

1500 – 1520«Фазово-структурні трансформації шаруватих структур VOx» online
В.П. Кладько, В.П. Мельник, О. І. Любченко, Б.М. Романюк, О.Й. Гудименко, Т.М. Сабов, О.В. Дубіковський, З.В. Максименко, О.В. Косуля, О.О. Єфремов, О.А. Кульбачинський

 1520 - 1600 –  Перерва на каву

 Уснідоповіді

Головуючий: Іваницький В.П.

1600 - 1620 –  «Механізми розсіювання в кристалах халькогенідів свинцю p-типу провідності» online
А. Ворона, В. Нижникевич

1620 – 1640 – «Математичне моделювання  поверхні солідуса  чотирикомпопентної сполуки PbSnTeSe» online
В. Сідак, Р. Лучицький

1640 - 1700 –  Інтерполяційний метод прогнозування значення різних параметрів чотирикомпонентних твердих розчинів PbSnTeSe і CdHgTeSe online
О. Войтичук, Р. Лучицький

1700 – 1720 – «Дослідження процесів кристалізації аморфних плівок селену нанометрової товщини SERS-методом»
Дуркот М.О., Макар Л.І., Гат’ян М.А., Грещук О.М., Поп М.М., Юхимчук В.О., Заяць Т.М., Рубіш В.М.

1720 - 1740 –  Електричні властивості аморфних плівок селену, модифікованих парами ртуті
Рубіш В.М., Макар Л.І., Кириленко В.К., Никируй Л.І., Запухляк Ж.Р., Попович Б.В., Різак Г.В., Спесивих О.О.

1740 - 1800 –  «Дослідження модифікованих парами ртуті плівок телуру методом X-променевої дифрактометрії»
Пісак Р.П., Соломон А.М., Молнар М.В., Гасинець С.М., Беспалов С.А., Уваров В.М., Дуркот М.О., Ясінко Т.І., Спесивих О.О.

 1900- 2000 –   Вечеря

 900- 1900 –     Стендові доповіді 


 

П'ятниця, жовтня 2021

 800 - 900 –       Сніданок

Запрошена лекція

Головуючий: Рубіш В. М.

900 - 1000 –    «Формування функціональних наноматеріалів із застосуванням темплатів »,
д.т.н., с.н.с. Барабаш М.Ю1.
Барабаш М.Ю., Ховавко О.І., Башинський Я.В., Колесніченко А.А.,
Сезоненко А.Ю., Литвин Р.В., Биба Є.Г.

1000 - 1100 –  «Дослідження факторів, які впливають на спектральні характеристики багатошарових оптичних покриттів при виготовленні »,
д.т.н., доц.  Міца О. В.
Міца О. В., Пецко В. І., Варга С. Ф., Копча-Горячкіна Г. Е., Куруца О. С., Сичов М. В., Сорока Д. С.

 1100– 1120 –  Перерва

Усні доповіді

Головуючий: Міца О. В.

1120 – 1140 – « Дослідження динаміки зміни параметрів 17-шарового вузькосмугового фільтра при падінні світла під кутом »
Рябощук О. М.

1140 - 1200 –  « Дослідження динаміки зміни параметрів 17-шарового широкосмугового фільтра при падінні світла під кутом »
Шапочка А. І.

1200 – 2120 – «Дослідження динаміки зміни параметрів 17-шарового відрізаючого фільтра при падінні світла під кутом»
Товтин М. М. 

1220 – 1300Закриття школи-конференції молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2021) 


 

Стендові доповіді

Структураігазочутливівластивостідиоксидуоловазнаночастинкамизолота
БабіляМ.І. Пилип П.П., Григоревський С.В., Могилюк І.М.

Калікс[4]аренхалконамід С-1011 зменшує виживаність клітин аденокарциноми молочної залози миші
Бавельська А.,Бабіч Л.Г.,Шликов С.Г.,Єсипенко О.А.,Горак І.Р.,Дробот Л.Б., Костерін С.О.

Fabrication of security elements holograms on the chalcogenide films surface by electron lithography
Bilanych B.V., Shylenko О.І.

Relaxation processes in chalcogenide films during their irradiated with an electron beam of a scanning electron microscope
Bilanych V.V., Shylenko О.І.

Scanning shot-noise spectroscopy of robust edge currentsin topological materials
Olha Boliasova, Elena Zhitlukhina, Paul Seidel

Раманівське і ІЧ-Фур’є просторове картографування секторального розподілу легуючої домішки бору в напівпровідникових алмазах р-типу
І.М. Даниленко, А.С. Ніколенко, В.В. Стрельчук, Ю.Ю. Стубров, С.О. Івахненко, Т.В. Коваленко

Застосування природного полімеру як інгібітора корозії
Даниляк М.-О. М., Максішко Ю. Я., Зінь І.М., Корній С.А.

Nanocomposites of poly(2-aminothiazole) with graphene oxide and multiwalled carbon nanotubes
Lidiia Dubenska

Вплив домішки Cr2O3 на електричні властивості оксидно-олов’яних варисторів
Гапонов О.В., Швець М.С.

Осадження плівок нікелю з частково іонізованого потоку пари твердофазного матеріалу
Гладковський В.В., Костін Є. Г., Федорович О.А., Гладковська О.В.

Thermal conductivity of complex crystals: current state of problem
Yu.VHorbatenko, A.І. Krivchikov

Нybrid nanostructures based on polyarenes doped withcarbon clusters
Horbenko Yu. Yu., Olenych I. B., Aksimentyeva O. I., Starykov H. O., Konopelnyk O. I.

Діелектрична функція композиту з ахіральними одностінними вуглецевими нанотрубками
Карандась Я.В., Коротун А.В., Тітов І.М.

Протикорозійна ефективність іонообмінних пігментів на основі нанопористого цеоліту
О.П. Хлопик, І.М. Зінь, C.А. Корній, М.Я.Головчук

Отримання 3D-об’єктів з композиційних матеріалів на основі алюмінію методом газодинамічного напилення низького тиску.
О.В. Кондауров, В.П. Бевз

Мікротвердість Ge-вмісних суперіонних кристалів зі структурою аргіродиту та кераміки на їх основі
Коровська Д.М., Драчевський А.А., Дитяткін О.Р.

Нові металокерамічні резистивні матеріали для функціональних покриттів плівкових нагрівних елементів високої ефективності
Ковбасюк Т.М., Ваврух В.І., Климків О.І.

Поверхневе деформаційно-дифузійне оброблення титанового сплаву ВТ22
Лаврись С.М.

 Design and characterization of substrates for surface-enhancement Raman spectroscopy

N.V. Mazur, O.F. Isaeva, O.M. Hreshchuk, V.M. Rubish, V.M. Dzhagan, V.O. Yukhymchuk

Діелектрична спектроскопія свіжесинтезованого і зістареного  склоподібного селену
В. Мінькович, A. Горват

Dielectric properties of 80%CuInP2S6-20%CuGaP2S6 solid solution
H.Ban, D.Gal, A.Haysak, A.Molnar

Plasmonic bandgap for electromagnetic waves at the border of a metal-dielectric composite and air
Pavlyshche N.I., Korotun A.V., Rubish V.M.

вплив міжфазної взаємодії на діелектричну функцію сферичної металевої наночастинки, вкритої шаром адсорбованих молекул
Рева В.І., Смирнова Н.А., Коротун А.В., Тітов І.М.

Structural properties of (As2S3)x(GeS2)1-x (0<x<1) chalcogenide alloys
L. Revutska, A. Stronski, T. Kavetskyy, K. Shportko, I. Kaban, P. Jóvári, M.Popovych

Дослідження взаємодії комплексів на основі хлорин е6 з модельними мембранами
Самойлов О.М.,  Ящук В. М., Навозенко О. М., Лосицький М. Ю., Подуст Г. П.,
Гринь Д. В., Дегода В. Я., Касян, Н. О., Лисецький Л. М.

Sonochemical doping witH Fe3+ as alternative method of activation of SnO2 photocatalyst.
M. Samsonenko, S. Khalameida, V. Starchevskyy, L. Kotynska

Синтез шаруватих матеріалів за допомогою гідридного підходу порошкової металургії
Стасюк О.О., Саввакін Д.Г., Оришич Д.В

Процеси механічної релаксації в стеклах As-Se
Цісарук Є.Є., Лисаченко Я.І.

Одержання антибактеріальних плівок з природніми силікатними нанотрубками
Турчин Н., Бричка С.Я.

Дослідження кубічної оптичної нелінійності у легованих сегнетоелектричних кристалах Sn2P2S6
Н. І. Тимочко, Р. Є. Павлишин, О. О. Грабар

Ab initio розрахунки дисперсії фононів в Sn2S3
Блецкан Д.І., Вакульчак В.В., Павлишин Р.Є., Черяник Д.Р.

Структурні особливості кремній-оловяних включень в оксидній матриці кремнію
Войтович В.В., Руденко Р.М., Красько М.М., Колосюк А.Г., Поварчук В.Ю.

Удосконалення методу хіллерта на розрахунок активностей компонентів потрійних систем
Жигуц Ю.Ю., Крайняй І.І., Почіль М.М.

Композити основних металів з ієрархічними цеолітами – каталізатори процесів одержання 2-амінотіофенів за Гевальдом
М.М. Курмач, К.М. Конишева, П.С. Яремов, О.В. Швець

Growth and electrical studies of germanium-enriched Ag7Si0.4Ge0.6S5I and Ag7Si0.2Ge0.8S5I single crystals
ShenderI.O., Pogodin A.I., Filep M.Y., Malakhovska T.O., Kokhan O.P., Suslikov L.M., Studenyak I.P.

Electrical properties of single crystals of Ag6.5P0.5Ge0.5S5I solid solution
Pogodin A.I., Filep M.Y., Shender I.O., Malakhovska T.O., Kokhan O.P., Studenyak I.P.

Web application for nanoparticles properties analysis
Koidan A., Rusinchuk N.

Model of a system of nanostructured plates covered by a magnetically sensitive coating
Kovtunovych V.

Розрахунок та візуалізація матриць пружних параметрів суперіонних провідників  сімейства аргіродиту
Кіш Є.В.,Огняник І.І.,Петрушка Р.Р., Феделеш В.І.

Вплив пористості на акустичні властивості природніх цеолітів.
Білак Д.В.
, Феделеш В.І.

Optical signals registration unit for fiber optic temperature sensor.
Chychura Ig.I. Kutchak S.V. Chychura Iv.I.Oseafiana S.C.

Нелінійно-оптичні властивості моноукристалу AgGaGeSe8 : Lu
Рижук А., Понедельнік С., Мирончук Д., Шигорін О.

Нелінійно-оптичні застосування халькогенідних кристалів
Нигматулліна О., Мельничук Т., Іванюк Д., Куршель Д.

Спектри пропускання відпалених нанорозмірних плівок золота з клиновидним розподілом товщини
Тарнай А.А., Кириленко В.К., Трунов М.Л., Пісак Р.П., Поп М.М., Морозов О.Ю., Лукша  О.В.

Дослідження модифікованих ртуттю аморфних плівок Se методом раманівської спектроскопії
Грещук О.М., Юхимчук В.О., Макар Л.І., Рубіш В.М., Поп М.М.,
Ясінко Т.І., Бендзо Ю.В., Заяць Т.М.

Перспективи трекерних систем для нанотехнологічних сонячних панелей
Мешко Р.О., Джуган А.І., Тудовші Б.В.

The structural and electronic properties of CuInP2S6/CuInP2Se6 heterostructures. Ab initio study
Glukhov K.E., Babuka T.Ya., Yankovych E.E., Vysochanskii Yu.M.

Живі лабораторії в теорії і практиці нанотехнологій для енергетики та електроніки
Рябощук М.М., Акімов Є.А.

Визначення середнього діаметру  наностриженів Манган (IV) оксиду різного походження в програмному середовищі ImagJ та SciDAVi
Ковінчук І.В., Сокольський Г.В., Гаюк Н.В.

Електронна структура і оптичні властивості Ag7SiSe5I
Вакульчак В.В., Блецкан Д.І., Студеняк І.П.

Scattering of charge carriers in polycrystalline films of lead telluride.
Mazur T.M., Mazur M.-Yu.M.

Solar panels. Application and future prospects.
Kulai V.V., Mahnovskyi М.K., Маzur Т.М.

Ab initio simulation of electron and optical properties of layered CdPS3 crystal in the different phases
Kharkhalis L.Yu., KryzynaM.S., Horvat P.P., Glukhov K.E.

Формування електропровідних композиційних металевих покриттів методом газодинамічного напилення для створення та відновлення контактних поверхонь.
Пакула Д.Л., Бевз В.П.

Лазерне поверхневе зміцнення металевих виробів за способом підтримання постійної температури
Лесик Д.А., Мартінез С., Джемелінський В.В., Ламікіз А.

Гідридний підхід до створення сплавів системи Ti-Zr-Nb
Оришич Д. В., Саввакін Д. Г., Стасюк О. О., Дехтяренко В. А.