Тематика
-Метали, сплави, кераміка і композиційні матеріали;
-Напівпровідникові, діелектричні, магнітні та склоподібні матеріали;
-Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології;
-Розмірні ефекти, самоорганізація і моделювання наноструктур;
-Плівки, покриття і поверхневі наносистеми;
-Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині;
-Полімери, супрамолекулярні структури, колоїдні системи, аерогелі;
-Технологія, діагностика та застосування матеріалів різноманітного призначення.

 

Scopes:
-Metals, alloys, ceramics and compositional materials;
-Semiconductor, dielectric, magnetic and glassy materials;
-Nanosystems, nanomaterials, nanotechnologies;
-Dimensional effects, self-organization and modeling of nanostructures;
-Films, coatings and surface nanosystems;
-Biofunctional nanomaterials, nanosystems in biology and medicine;
-Polymers, supramolecular structures, airgels, colloidal systems;
-Technologies, diagnostics and applications of materials.